NORVEÇ

NORVEÇ VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

NORVEÇ VİZESİ

TURİSTİK

1- Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız.) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

2 -1 adet fotoğraf, kapak mektubuna yapıştırılmış (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35 x 45 mm.)

3- Eğer başvuru sahibi çalışan ise; işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

4- Başvuru sahibi çiftçi ise; çiftçilik belgesi.

5- Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi.

6- Başvuru sahibi emekliyse; emeklilik ispatı(emekli kartı, emekli maaş hesabı).

7- Başvuru sahibi öğrenciyse; öğrenci belgesi. İngilizce orjinali veya yeminli tercümandan tercümesiyle.

8- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü.

9- Başvuru sahibi 18 yaş altındaysa; noter onaylı muvaffakatname (İngilizce ya da onaylı çevirisi). Bu durum yasal velilerden sadece bir tanesinin velayet sahibi olduğu yasal olarak kanıtlanabilirse geçersizdir.

10- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

11- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 ormatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

12- Uçak, Otel ve varsa diğer seyahat rezervasyonları. (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

13- 30000 euro kapsamlı bütün Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası. (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

14- Doldurulmuş Questionnaire D formu. ( BİZ TEMİN EDECEĞİZ )

NORVEÇ VİZESİ

TİCARİ

1-Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız.) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ )

2 -1 adet fotoğraf, kapak mektubuna yapıştırılmış (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35 x 45 mm.)

3- Norveç firmasından ziyaret amacınızı, gidiş ve dönüş tarihlerinizi içeren davetiye. Davet,ye firmanın kayıt numarasını,davet eden kişi bilgilerini, imzasını ve iletişim bilgilerini içermelidir.Gerekli olması durumunda çok giriş talep edilebilir.

4- Fuar ya da konferansa katılım belgesi.

5- Eğer başvuru sahibi çalışan ise; işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

6- Başvuru sahibi çiftçi ise; çiftçilik belgesi.

7- Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi.

8- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü..

9- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

10- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 ormatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.)

11- Norveç’te kalınacak yer veya Otel’in onayı. Uçak ve varsa diğer seyahat rezervasyonları. (Vizeniz düzenlenmeden önce, herhangi bir biletin alınması gerekmez) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ )

12- 30000 euro kapsamlı bütün Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası.(BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

13- Doldurulmuş Questionnaire A formu. (BİZ TEMİN EDECEĞİZ )

NORVEÇ VİZESİ

AİLE ARKADAŞ ZİYARETİ

1-Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı alınız.) ( BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

2- 1 adet fotoğraf, kapak mektubuna yapıştırılmış (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan, 35 x 45 mm.)

3- Davet mektubu (Norveççe veya İngilizce yazılmış) Davet mektubu orjinal olmalı ve davet eden tarafça imzalanmış olmalıdır. Davetiye ziyaret ediceğiniz kişi tarafından yollanmalıdır. Örneğin: Biyolojik aile bireyiniz, eşiniz/nişanlınız , erkek veya kız arkadaşınız vb.

4- Eğer başvuru sahibi yeterli ve ispatlı mali varlığa/gelire sahip değilse, Norveç’teki polisten onay damgalı ve orjinal “Garanti Formu (Garantiskjema for besøk)” sunulmalıdır.

 5- Davet eden kişinin pasaport fotokopisi. Eğer başvuru sahibi arkadaşını, nişanlısını, erkek veya kız arkadaşını ziyaret edecek ise Türkiye'ye önceki seyahatlerin giriş çıkış mühürleriyle birlikte fotokopileri eklenmelidir. Eğer davet eden kişinin Norveç'te oturumu varsa oturum kartının fotokopisi.

6- Eğer başvuru sahibi nişanlısını, erkek veya kız arkadaşını ziyaret etmek istiyorsa birlikte çekilmiş bir fotoğrafları (A4-formatında)

 7- Temsil yetkisi yazısı / Vekaletname (Davet eden tarafa veya başka bir üçüncü kişiye başvuruda takibi temsil hakkı vermek isteyen başvurucular için tercihe bağlı sunulan belgedir.)

 8- Aile ve akrabalık bağlarını kanıtlayıcı belge (Tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği) İngilizce çevirisi zorunlu değildir.

9- Eğer başvuru sahibi çalışan ise işverenden çalışma mektubu ve/veya izin onay yazısı (İş yerinin antetli kağıdına yazılmış olmalıdır. Antetli kağıda ya İngilizce yazılmalı ya da belge yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte getirilmelidir) Son üç aya ait maaş bordroları, SGK işe giriş bildirgesi, hizmet dökümü ve faaliyet belgesi.

10- Eğer başvuru sahibi çiftçi ise İlgili resmi makamca (ziraat odası) verilmiş çiftçilik belgesi.

11- Eğer başvuru sahibi iş veren ise ve/veya özel şirket sahibi/ortağı ise İlgili ticaret odasına kayıt belgesi, vergi levhası ve ticari sicil gazetesi kaydı kopyası.

12- Eğer başvuru sahibi emekli ise Emekli maaşı ispatı (Emekli kimliği fotokopisi ve emekli maaşı banka hesap dökümü veya ilgili makamca yazılmış maaş bilgisi içeren yazı).

13- Eğer başvuru sahibi öğrenci ise Öğrenci belgesi (İngilizce veya yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte). 14- Son üç aylık hareketleri gösteren resmi onaylı banka hesap dökümü.

15- Ebeveynlerden noter onaylı muvaffakatname (bu kural şu koşullarda aranmaz: eğer sadece bir ebeveyn sözkonusu ise (diğer ebeveyn hayatta değilse) veya diğer ebeveyne ulaşılamadığını gösterir mahkeme onay belgesi varsa) (yeminli İngilizce çevirisi ile birlikte).

16- Pasaport (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar. Lütfen pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin bitiminden itibaren en az üç ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz.)

 17- Pasaport fotokopileri (Tüm işlem görmüş sayfaların ve ayrıca fotoğraflı yüzünün fotokopisi A4 formatında çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri de eklenmelidir ve pasaport fotokopileri renkli olarak A4 formatında çekilmelidir.) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

18- Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) veya diğer seyahat araçları kullanılacaksa buna ilişkin ispatlayıcı belgeler (Vizenin onaylanması öncesi uçak bileti satın alınması gerekmez.) (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

19- Zorunlu seyahat sağlık sigorta poliçesi (tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve minimum 30.000 Euro kapsamlı). (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

20- Eş harici aile bireylerini ziyarette Questionnaire B formu doldurulmalıdır.(BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

21- Arkadaş, kız/erkek arkadaş, nişanlı ve eş ziyaretlerinde Questionnaire C formu doldurulmalıdır (BİZ TEMİN EDECEĞİZ)

VİZE İLETİŞİM

Adres 1820 Cad KENT KOOP MAH ORTA DOĞULULAR KENT MERKEZİ SİTESİ 32/3/39 Yenimahlle ANKARA
Telefon +90(312) 419 08 32
Telefon 2 +90 (532) 338 0 910
Telefon 3
E-mail info@ozervizeankara.com
Web Sitesi ozervizeankara.com
Ülke NORVEÇ
Kıta Avrupa